De ontwikkelingen van het Coronavirus gaan snel en de verspreiding komt dichter bij huis dan we mogelijk met elkaar zouden verwachten.  De situatie verschilt van dag tot dag en we worden, zo blijkt vandaag maandag 16 maart, met onze adviezen aan onze bemiddelaars en mediators ingehaald door de realiteit.

We volgen het advies van de regering en daarom hebben we besloten om geen bemiddelingen meer te verrichten tot 6 april 2020. Ons kantoor is ook minder goed telefonisch bereikbaar. U kun nog steeds uw kwestie bij ons aanmelden via de website onder: “aanmelden nieuwe zaak” . Via de mail Info@bemiddelingmediation.nl kunt u ons voor dringende zaken bereiken.  

Natuurlijk is er ook een discussie of alle maatregelen terecht zijn of niet. Die discussie hebben we intern ook zeker gevoerd. Omdat we ons voor een ieder verantwoordelijk voelen is dit ons advies, in navolging van de update van de regering.

Bent u betrokken bij een woonconflict? Heeft u een probleem met de buren of met anderen? Lukt het u niet om het zelf op te lossen? Bemiddeling & Mediation (B&M) helpt u kosteloos!

Iedereen wil graag prettig wonen. Een fijn huis, een leuke buurt, aardige buren. Vaak lukt dat ook prima. Het spreekwoord is niet voor niets: ‘beter een goede buur dan een verre vriend.’ Een goede relatie met de buren maakt wonen simpel weg prettiger.

Soms is het anders en ontstaat er een probleem. Ruzie. Geluidsoverlast tot in de late uurtjes. Afval in het portiek. Een conflict over de heg.

En wat u ook probeert, het helpt niet. De buren aanspreken op hun gedrag. Vragen of het iets zachter kan. Klagen bij de woningcorporatie. Oordopjes kopen. U merkt dat u soms opziet tegen naar huis gaan. Uw woongenot is aangetast.

B&M helpt, als u er zelf niet meer uitkomt. Wij ondersteunen mensen die een probleem ondervinden met anderen in hun omgeving. Dat zijn vooral buren, maar ook huisbazen, werkgevers of ex-partners. Wij vinden het belangrijk dat conflicten worden opgelost. We brengen mensen in gesprek, helpen het contact te verbeteren. Wij gaan met u op zoek naar oplossingen waar iedereen tevreden mee kan zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.